Beach

Bersahabat dengan Ombak

28 Februari
#SelfTrav

Bandung Semalam, Berkelana di Bosscha

15 Februari
Highlands

Ditemani Hujan di Candi Cetho

13 Februari
Gn. Merapi

Merapi: Biru yang Sebentar

04 Februari
#phtgrphy

Basic Photography : Panning

01 Februari
Gn. Merapi

Merapi: Bersama para Pikniker

01 Februari